Cantor gezocht

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen is op zoek naar een cantor.
De cantor heeft affiniteit met (Lutherse ) liturgie en geeft leiding aan een enthousiaste cantorij, die de gemeentezang ondersteunt.
De liedkeuze voor de diensten komt in overleg met de voorganger tot stand.
De cantorij zingt gemiddeld eenmaal per maand in de dienst, in elk geval op de grote feestdagen. Per dienst worden twee repetities gehouden. Uw reactie kunt u sturen aan dhr. Jan van Beijeren, email: janvanbeijeren@planet.nl