Beleidsplan

Beleidsplan

Dit beleidsplan omvat een weergave van de doelstellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen voor de komende jaren. En de richtlijnen waarlangs de doelstelling door kerkenraad en gemeente bereikt kunnen worden. Dit beleidsplan geeft handvatten om verder te werken, concrete werkplannen te maken, waardoor beargumenteerd keuzes gemaakt kunnen worden. Zo kan door uitvoering van beleid de gemeente haar doelen bereiken. Bij het schrijven van dit plan is in belangrijke mate rekening gehouden met de adviezen van de werkgroep Toekomst onder leiding van een gemeenteadviseur en opmerkingen gemaakt in verschillende gemeentevergaderingen.  

 

Doelstelling

Wij willen gemeente van Jezus Christus zijn met inbreng en borging van het luthers erfgoed.

 

Geloofsuitgangspunten

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen