Welkom bij ons

Pastoraat

Pastoraat

Het omzien naar elkaar binnen de gemeente is heel belangrijk. Het pastoraat wordt in gevuld door de predikant en daarnaast is er een bezoekgroep.

Omdat het een kleine gemeente is, zijn de lijnen naar elkaar kort en bevorderen zo de sociale contacten.

Lees ook: Dienen

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen