De Zwaan

De zwaan

De zwaan werd al snel het symbool van de lutherse kerk, met name in Nederland. Er hoort deze uitleg bij: Johannes Hus (1415) was een hervormingsgezinde priester in Tsjechië. Hij werd om zijn ideeën veroordeeld tot de brandstapel. Zijn naam betekent ‘gans’. Hij schreef vanuit zijn gevangenis:

Ze verbranden nu een gans, maar na mij zal een zwaan opstijgen.”

Luther schrijft in 1531: “Hus schreef: gij zult een gans braden, maar over honderd jaar zult gij een zwaan horen zingen, die zult gij moeten verdragen”.

Al in 1535 verscheen in een liedbundel een afbeelding van Luther als vioolspelende zwaan. Vanaf 1600 horen Luther en de zwaan definitief bij elkaar. Ook op de kerk in Zutphen (in de voorgevel en op het dak) is de zwaan te vinden.

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen