Het kerkblad

Het kerkblad De Omroeper

Klik op het schutblad van de Omroeper om hem te lezen.​

De redactie bestaat uit:

Louisa Vos, Anita van Dijk en Jan van Beijeren.

Voor abonnementen op de Omroeper dhr. P. Folmer, 0575 – 52 14 37 Mail: peter@folmer-pruis.nl

Copy inleveren voor de volgende Omroeper bij de redactie janvanbeijeren@planet.nl

KerkZIN

De Lutherse gemeente participeert in het maandblad “KerkZIN”, een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeente Zutphen, de Protestantse Gemeente Warnsveld en de Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen.

Geen PDF reader? Download hier de PDF reader FOXIT

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen