Welkom bij

De Gemeente

...

GEMEENTE BINNEN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

In 2004 fuseerde de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden met de Nederlands-Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Samen zijn ze nu de Protestantse Kerk in Nederland, met aanvaarding van wederzijdse belijdenissen en andere onderdelen van de beide tradities. De PKN is erop gericht om zowel de calvinistische als de lutherse traditie te bevorderen en levend te houden, ook voor volgende generaties. Aan de lutherse gemeenten vloeide daar de opdracht uit voort om de eigen traditie in het contact met andere PKN-gemeenten (en uiteraard ook in andere contacten) in te brengen.

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUTPHEN

Vanaf 29 september 1694 komt de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Zutphen in de kerk in de Beukerstraat bijeen. Toen pas was eindelijk een pand aangekocht, dat steeds meer de vorm aannam van een kerkgebouw. Al eerder kwam men elders in Zutphen in een woonhuis bijeen. De eerste lutherse predikant, ds. Th. Witthenius, kwam in 1681 in Zutphen.

In Twente is een Lutherse gemeente sinds 1956. Na diverse omzwervingen kerkt men nu alweer geruime tijd, eenmaal in de 4 weken, in de Johanneskerk in Twekkelo. Vanaf 2009 maakt de kleine gemeente Twente deel uit van de gemeente Zutphen. sedert oktober 2013 worden er, om het lutherse erfgoed verder in Twente uit te dragen, naast de diensten in Twekkelo, op de 1e zondag van de maand diensten in de Lebuïnuskapel van de Oudkatholieke Statie te Hengelo gehouden.

Onze gemeente weet zich verbonden met de traditie van de westerse kerk. Zij maakt met alle lutherse gemeenten in Nederland deel uit van de lutherse confessie in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin zoekt zij ook plaatselijke samenwerking. Tegelijk weet de gemeente zich ook verbonden met de Lutherse Wereld-Federatie (LWF), waarvan bijna alle lutherse kerken in de wereld lid zijn. Als lutherse gemeente heeft zij tevens een open oor en oog voor de catholica. Zo staat de gemeente in Zutphen in de traditie van het geloof van de kerk der eeuwen.

Ook met de Protestantse gemeente van Zutphen onderhoudt de gemeente goede contacten.

In de rijkdom van deze traditie wil de gemeente haar geloof belijden en beleven. Zij worstelt met de vragen van onze tijd, en weet zich daarbij gesteund door de traditie die levend werd vanaf de eerste christelijke gemeenten.

De gemeente wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de vieringen van iedere zondag. Daarbij wordt de lutherse orde van dienst  – die verwant is met het oecumenisch ordinarium – gevolgd. Deze liturgie staat in de wereldwijde lutherse traditie. Dit geeft overigens steeds weer de ervaring deel uit te maken van de wereldwijde kerk en traditie.

 

Als PKN-gemeente die borg staat voor de lutherse confessie binnen de PKN, heeft de ELG Zutphen een combinatie van gemeenten gevormd met de lutherse gemeenten van Apeldoorn en Arnhem. Ondersteuning, samenwerking en gemeenschappelijke inzet van predikanten zijn de doelstellingen van deze combinatie van gemeenten. Gezamenlijk steunen zij de lutherse gemeenten in Dzialdowo en Lidzbark (Polen). Het laatste project was het vergaren van middelen om in die gemeenten nieuwe orgels te kunnen plaatsen.   

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen