Over ons

De huidige lutherse gemeente

De lutherse gemeente heet officieel de Evangelisch – Lutherse gemeente Zutphen. Het aantal leden bedraagt ruim honderd. Doop- gast- en belijdende leden tezamen. Zij wonen voor de helft in Zutphen, de rest in de regio van Eerbeek tot Borculo en van Brummen tot Epse en Enschede. Elke week worden er kerkdiensten gehouden om 10.15 uur. In Zutphen bezoeken meestal zo’n 20-30 kerkgangers de diensten. Minstens eenmaal per maand wordt het Avondmaal gevierd. De leden van de voormalige huisgemeente Twente behoren ook tot onze gemeente; zij komen maandelijks samen in de Johanneskerk in Twekkelo en de Lebuïnuskapel in Hengelo.

Een lutherse gemeente is een zingende gemeente. Er is veel aandacht voor zorgvuldige liturgie, waarin het zingen van oude en nieuwe liederen een belangrijke plaats inneemt. Daarbij is een goede ondersteuning door een organist, een cantorij en een cantor onmisbaar.

Lutheranen zijn niet dogmatisch; naast elkaar komen verschillende geloofsopvattingen voor. Zij leven uit de vrije genade (genade die gratis verkregen wordt door ieder die uit geloof leeft, niet verkregen door verdienste) die blij maakt.

De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, waarvan ook de predikant deel uitmaakt.

Tweemaandelijks verschijnt het kerkblad “De Omroeper”. Eenmaal per jaar is er een gemeente-uitstapje, om het onderlinge contact te bevorderen. Er zijn contacten met een Poolse lutherse gemeente.

De Evangelisch -Lutherse gemeente Zutphen heeft goede contacten met de Protestantse gemeente Zutphen, maar is – mede door het sterke streek-karakter van onze gemeente – geen onderdeel geworden van de Protestantse gemeente.

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen