ANBI

ANBI


ANBI Algemeen:

Naam ANBI:   Evangelisch – Lutherse gemeente Zutphen   

RSIN/Fiscaal nummer:  802212724

Website adres:   www.luthersegemeentezutphen.nl

E-mail:    janvanbeijeren-at-planet.nl  

Adres:    Beukerstraat 10

Postcode:   7201 KP

Plaats:    Zutphen

Postadres:   Heeckerenlaan 24

Postcode:   7203 BC

Plaats:    ZUTPHEN

De Evangelisch – Lutherse gemeente te Zutphen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Evangelisch – Lutherse gemeente Zutphen wil gemeente van Jezus Christus zijn met inbreng en borging van het luthers erfgoed.

Het profiel van de gemeente krijgt gestalte in vieren (in kerkdiensten waarbij de kerkmuziek een belangrijke rol speelt, en in de kinderkerk), dienen (pastoraat), delen (diaconie) en leren (catechese, leerhuis).

Lees verder…

ANBI Diakonie

Naam ANBI:  Evangelisch – Lutherse gemeente Zutphen    

RSIN/Fiscaal nummer:  824115326

Website adres:   www.luthersegemeentezutphen.nl

E-mail:  frederikhillebrink@live.nl

Adres:  Hoornwerk 37

Postcode:  7201 GS

Plaats:   Zutphen

Postadres:   Heeckerenlaan 24

Postcode:   7203 BC

Plaats:   ZUTPHEN 

De Evangelisch – Lutherse gemeente Zutphen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Lees verder…

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen