Adressen

Adressen gebouwen

Enschede Johanneskerk

Op de Twekkelerweg op nummer 110,

7547 RN Enschede

staat het gebouw waar Evangelisch Lutherse Gemeente van Zutphen ook dienst houdt.

Voor data zie het diensten rooster.

Zutphen Lutherse Kerk

In de Beukerstraat op nummer 10 te Zutphen staat het gebouw van de Evangelisch Lutherse Gemeente van Zutphen.

Telefoon: 0575 – 516593.

Elke zondag is er een dienst die begint om 10.15.

Het postadres is: Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, Heeckerenlaan 24, 7203 BC, Zutphen.

Hengelo Lebuïnus Kapel

Op de Dorpsmatenstraat op nummer 40, 7551 BP Hengelo

staat het gebouw waar Evangelisch Lutherse Gemeente van Zutphen ook dienst houdt.

Voor data zie het diensten rooster.

Adressen

Kerkenraad

mw. Agnes Bedeker (voorzitter)

Van Hoornlaan 52, 7207 JL Zutphen

tel.: 0575 52 78 45

e-mail: a.b.bedeker@online.nl

dhr. Jan van Beijeren, (ouderling/secretaris)

tel. : 0575  54 64 68

Heeckerenlaan 24, 7203 BC Zutphen

e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

mw. Anita van Dijk (ouderling/kerkrentmeester)

De Wiersse 29, 7608 CD Almelo

tel.: 0546  82 50 59

e-mail: f.a.vandijk@utwente.nl

mw. C.A. Nijland (Carry, ouderling) 

Emmerikseweg 141, 7204 SH Zutphen
tel. 06 – 16 898 151
e-mail: 7204S85@hetnet.nl

dhr. Frederik Hillebrink (diaken)

Hoornwerk 37, 7201 GS Zutphen

tel.: 0575 47 01 33

e-mail: frederikhillebrink@live.nl

mw. C. van Reeuwijk (Cathrien, diaken)

Hoornwerk 6, 7201 GT Zutphen
Tel. 0575-551499
e-mail: cathrien@vanreeuwijk.nl

mw. Irma Wessels-Derks (ouderling/ 2e kerkrentmeester)

Oude Kanonsdijk 64a, 7205 AR

tel.: 0575 51 63 88

e-mail: i.wessels_derks@upcmail.nl

Kerkelijk bureau

dhr. Peter Folmer

Ramshof 19, 7232 DA Warnsveld

tel.: 0575 52 14 37

e-mail: peter@folmer-pruis.nl

Koster

Peter van der Zalm,

Rossinistraat 10, 7204 NX Zutphen

tel.: 0575 523838

Cantor

Agnes Bedeker  

Van Hoornlaan 52, 7207 JL Zutphen

tel.: 0575 52 78 45

e-mail: a.b.bedeker@online.nl

Organist

Jan de Ruiter

Rodetorenstraat 7, 7201 DH Zutphen

tel.: 06 50 22 87 76

e-mail: ruiterjade@hotmail.com

Predikant

ds. W. Sarolea

Hattem

wiertwps@kpnmail.nl

06   2353 2866

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen