Bezoek ds. Wöhle

Op 8 december werd de kerkdienst in onze gemeente geleid door twee voorgangers: mw. ds. Vos (zoals aangekondigd in de (kerk)bladen), maar ook ds. Wöhle had een belangrijke rol. Ds.Andreas Wöhle is de president van de Evangelisch-Lutherse synode, en probeert zoveel mogelijk alle lutherse gemeenten in Nederland te bezoeken, bij voorkeur in een dienst, waarin ook de eigen predikant van die gemeente voorgaat. Ds. Wöhle preekte over de tekst uit Lucas 21 over de laatste dingen, de tekenen aan zon en maan en sterren. Tekenen dat de verlossing nabij is. Na de dienst ging ds. Wöhle in gesprek met de gemeente, waarbij hij allereerst de warme sfeer en het mooie zingen loofde. Naar aanleiding van enkele opmerkingen uit de gemeente sprak hij bemoedigende en inspirerende woorden. De Lutherse gemeente is er voor niet allen haar leden, maar voor de hele stad. En dat er niet of nauwelijks kinderen zijn hoeft niet te deren: in de afgelopen jaren is de gemeente qua aantal vrij stabiel gebleven, niet door natuurlijke aanwas (geboorten), maar doordat telkens oudere (35 +) zoekenden zich erbij hebben aangesloten. De aantrekkingskracht van deze gemeente ligt – juist ook voor nieuwkomers – in het gevoel deel te zijn van één familie. Het gemeenschapsgevoel, en je welkom te weten is uiterst belangrijk. Over het profiel van de gemeente: daarbij moet je niet beginnen met aan te geven wat de theologische kaders zijn, maar dat je je hier kunt laven aan de warmte, de sfeer. De “leer” komt later wel. Dat welkom geldt iedereen, onvoorwaardelijk . Dat mag je genade noemen. Ook rituelen zijn belangrijk: je moet weten dat wat belangrijk is, niet altijd in woorden valt uit te drukken. Dat leidt tot open staan voor mystiek, de opening naar het mysterie.