Bijwerkt op 25 september 2018 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

De Gemeentedag van 1 september 2018.


De jaarlijkse gemeentedag begon met een bezoek aan de Johanneskerk in Twekkelo, waar we in het gemeentecentrum ontvangen werden met koffie. Na de koffie naar de kerk voor de sext (getijdengebed rond het middaguur). Dan de maaltijd met soep, salades, broodjes waarbij geanimeerde gesprekken werden gevoerd.

Na de maaltijd reisden we af naar het kloostercomplex St. Ephrem, in Glane, met een imposante toegangspoort. Daar werden we ontvangen  bij het standbeeld van de heilige Julius Jesu Cicek, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk van Antiochië  voor Midden Europa en de Benelux, stichter van kloosters en kerken en actief uitgever van Syrische werken en kerkelijke liturgie- en gebedsboeken en een ware herder die heeft gewerkt in de wijngaard van de Messias in het vaderland en in de diaspora. Geboren 25 maart 1942, overleden 29 oktober 2005. (Zoals vermeld staat op de sokkel van het standbeeld). Pater  ….  ontving ons hier hartelijk en leidde ons rond door het complex, eerst naar de kapel van het klooster. Een opvallend kleurrijk interieur met gordijnen, waarachter iets dat wij een liturgisch centrum zouden noemen schuilging. Daar hangen aan de muur de waardigheidstekenen van de bisschop. In een verlicht kruis is de Aramese tekst van het Onze Vader zichtbaar. We bezochten ook de veel grotere kathedraal, met de bisschopszetel, prachtige gebrandschilderde ramen, met afbeeldingen die ontleend zijn aan figuren uit een oude bijbel. Onder het koor van de kathedraal is een crypte, waarin achter marmeren platen overleden bisschoppen zittend  begraven zijn. Daar is ook het graf van aartsbisschop Julius Jesu Cicek. Tenslotte werden we meegenomen naar de begraafplaats buiten, die onlangs met een nieuw gedeelte is uitgebreid. De kleding van de pater doet zeer ouderwets aan, maar tijdens de rondleiding werd hij enkele malen gebeld op zijn moderne mobieltje.

In De Omroeper hebt u wat kunnen lezen over het religie en de cultuur van de Syrisch-Orthodoxe wereld.

Jan vB


Ga hier naar het fotoalbum

Alle afgebeelde personen hebben hun toestemming gegeven.

Nieuws

Kijk voor nieuws ook bij

Geloven in Zutphen

Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld