Bijwerkt op 25 september 2018 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Ds. Johannes Törner, stelt in december 1734 voor, op de tweede verdieping van het domineeshuis een orgel te plaatsen.

Verbazend is het dat reeds op 9 januari 1735 het orgel in een plechtige kerkdienst in gebruik wordt genomen. Men spreekt van een kerkjuweel. De bouwer is onbekend. Het orgel werd bespeeld door een paukenist van het regiment cavalerie. De kerkenraad betaalt hem hiervoor 1 dukaat per kwartaal.

Helaas blijkt dit orgel niet bestand tegen de vele schommelingen in temperatuur en vochtigheid in de kerk. Al na enkele decennia komen er ernstige klachten, er wordt geregeld van allerlei aan opgeknapt, maar zelfs orgelmaker Timpe slaagt er niet in het orgel gedurende langere tijd in goede staat te behouden.  Weer moet er herstelwerk verricht worden, nu door N.A. Lohman, uit Groningen. De reparatie (ca 1825) kost  f. 90 maar al snel is het duidelijk dat het tijd wordt voor een nieuw orgel. Lohman krijgt die opdracht. Dat kostte toen f. 2700. De eerste termijnbetaling is van 1828, de laatste termijn wordt in 1831 betaald. Dat nieuwe orgel heeft vele lovende woorden ontvangen. Men spreekt van “een cieraad”.


Lees meer .......

Het Lohmanorgel in de Evangelisch Lutherse Kerk te Zutphen Waar het.pdf.

Het Orgel