Bijwerkt op 25 september 2018 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

De geschiedenis van het gebouw kent zijn dieptepunten. Een halve eeuw na de in gebruik- name van de tot kerk verbouwde boerderij stuurt de kerkenraad een brandbrief naar de (rijke) lutherse gemeente van Amsterdam. Helaas, verkeerd geadresseerd; had naar de ouderlingen gemoeten, niet naar de commissarissen van het Fonds der Lutherse Gemeente Amsterdam....

Een nieuwe poging aan het goede adres

“Wij zijn door het wegzakken en bederf van een gedeelte der zijmuur aan onze kerk, dat tot de grond toe heeft moeten afgebroken en beyde zijmuren door zwaare ankers aan elkaar gebracht worden om voor het uytzetten bewaard te zijn, in de noodzaklijkheyd gebracht om extra-ordinaire onkosten te moeten doen, die volgens ingekome rekeningen meer dan hondert rijksdaalders be loopen”....

heeft gelukkig iets meer succes gehad. Die brief leverde  f 150 op.

In het begin van de twintigste eeuw kreeg de kerk de huidige voorgevel. Kenmerkend voor elke lutherse kerk in Nederland is de zwaan, vaak op de toren geplaatst, in de voorgevel van de lutherse kerk in Zutphen is ook nog een zwaan te zien.

Volgens de overlevering zou Johannes Hus gezegd hebben, toen hij naar de brandstapel werd geleid: Een gans kun je tot zwijgen brengen; na mij zal er een zwaan komen, en die zullen jullie de mond niet kunnen snoeren.  (Hus betekent gans)

Behalve het kerkgebouw behoort ook het gemeente-centrum achter de kerk aan de gemeente.

Interieur