Bijwerkt op 20 november 2018 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Wij Herdenken

In memoriam mevrouw Annie Klavers

Op 11 september jongstleden overleed op 83 jarige leeftijd heel plotseling mw. Annie Klavers, Johanna Sophie Klavers-Brendel. Zij werd op 16 februari 1935 geboren. Annie woonde met haar man Heinz aan de Verdistraat.

Zij woonden jaren in Deventer en kregen twee kinderen. In Deventer waren ze nauw betrokken bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente. In Zutphen raakten ze wat meer op afstand betrokken op de kerk. Maar het geloof bleef een belangrijke plaats in hun leven houden. Ook in het leven van mw. Klavers.

Ze was bekommerd om de mensen die haar lief waren, op een hartelijke wijze. Daarin maakte veel mee in haar leven, soms zo dat er des te meer reden voor haar was om de beschutting van de mensen om haar heen te zoeken, en de beschutting van het geloof. Ze vond die en was daar dankbaar voor. Over Gods bescherming lazen we in de afscheidsdienst. Psalm 84 schetst hoe de schrijver van deze psalm een onderkomen heeft in Gods huis. En ook hoe heel de schepping onderdak heeft bij God. Zelfs een mus en een zwaluw hebben een nest waarin ze veilig zijn, en een jongen ook. En zo op de manier van deze kleine vogels, zo vond mw. Klavers veilig onderdak bij God. Hij die een zon en een schild is. De zon die het leven verlicht.

Veiligheid en bescherming zijn nodig om toe te komen aan geluk. En mw. Klavers vond dit geluk bij haar man en haar kinderen en kleinkinderen. Ze wist ook dat deze bescherming broos was en voor haar kwam dit sterk tot uitdrukking in het lied ‘Les moulins de mon coeur’, dat bij het afscheid klonk:

  Mais l´été finit sa course  
L´oiseau tomba de son nid  
Et voila que sur le sable  
Nos pas s´effacent déjà  
Et je suis seul à la table  


In het besef van deze broosheid leefde ze. Mw. Klavers, we moesten haar uit handen geven, in de handen van de levende God. Onze gedachten en ons gebed gaan uit maar meneer Klavers en de kinderen die haar moeten missen.    

Ds. Louisa Vos