U bent welkom,
wie u ook bent, waar u ook vandaan komt 
en hoe uw leven zich ook heeft ontwikkeld

Ds. Vos

Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen

De precieze datum van de stichting van de lutherse gemeente is onbekend; wel is bekend dat er in 1650 een lutherse predikant is in Zutphen; vlak voor die tijd zijn de Zutphense Lutheranen begonnen zich te organiseren. Aanvankelijk hielden zij kerkdiensten op diverse plaatsen in de stad. In 1693 kregen ze van het Zutphense stadsbestuur toestemming een pand aan de Beukerstraat te kopen en dat te verbouwen tot kerk. Op 29 september 1694 werd deze kerk in gebruik genomen. De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen (ook wel verkort aangeduid als: Lutherse Gemeente, of elg) in Zutphen bestaat dus al meer dan 300 jaar. Het is een gemeenschap die op basis van het Evangelie van Jezus Christus een missie wil vervullen: vieren – leren – dienen – delen – en ontmoeten. Zij telt ruim honderd leden die in de stad en het oostelijk deel van de provincie Gelderland en Overijssel wonen. Elke zondag om 10.15 uur worden in de kerk diensten gehouden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie of thee. Een tweede “preekplaats” is Twekkelo, waar de leden van de voormalige huisgemeente Twente maandelijks bijeenkomen; en een derde plaats is de Lebuïnus kapel in Hengelo.
In de lutherse traditie is het klimaat van vrijheid diep geworteld. In die vrijheid past de opvatting dat ieder zijn of haar eigen geloofsrelatie met God heeft en hiervoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussenbeide te komen. Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor ieders eigen manier van geloven.

Vieren, leren, dienen, delen en ontmoeten

Vieren, leren, dienen, delen en ontmoeten

Vieren

Het vieren van de zondagse dienst vormt de kern van de gemeente. Met alle middelen die ons ten dienste staan wordt het Woord vertolkt en wordt de lof Gods gezongen.

Viering van de eredienst, elke zondag opnieuw.

Leren

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen doet mee aan Leren van Luther. Jaarlijks verzorgen lutherse predikanten en docenten een reeks van 4 of 5 bijeenkomsten over Lutherse theologie en traditie. 

Dienen

Het omzien naar elkaar wordt binnen de gemeente van groot belang geacht. Het pastoraat wordt breed ingevuld door dit aan ieder die daar, mede afhankelijk van de omstandigheden, behoefte aan heeft, te bieden.

Delen

Het Evangelie is de leidraad van onze gemeente en de bron van waaruit zij, binnen de
mogelijkheden die er zijn, naar buiten treedt en opkomt voor hen die extra zorg nodig hebben in de wereld dichtbij maar ook ver weg.

Ontmoeten

Op de laatste dinsdagmorgen van de maand organiseert de ELG Zutphen een koffieochtend in het restaurant van verpleeghuis St. Elisabeth. Deze ochtend begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.

De Lutherroos

De Lutherroos

De Lutherroos

In elke lutherse kerk kan je hem vinden: de Lutherroos. De keurvorst van Saksen, Johan Frederik, wilde Luther een zegelring geven, met diens wapen. Luther gaf zelf aanwijzingen voor hoe deze eruit moest komen te zien

Nieuws

Nieuws

Bezoek ds. Wöhle

Bezoek ds. Wöhle Op 8 december werd de kerkdienst in onze gemeente geleid door twee voorgangers: mw. ds. Vos (zoals aangekondigd in de (kerk)bladen), maar …

Lees verder →

Welkom

U bent welkom,
wie u ook bent, 
waar u ook vandaan komt 
en hoe uw leven 
zich ook heeft ontwikkeld

Ds. Vos

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Bezoek ons

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen