Bijwerkt op 03 mei 2019 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Van harte welkom bij de Lutherse Gemeente van Zutphen

De Lutherse Gemeente in Zutphen bestaat sinds 29 september 1694, dus al meer dan 300 jaar. Het is een gemeenschap die op basis van het Evangelie van Jezus Christus een missie wil vervullen: vieren - dienen - delen - en leren. Zij telt ruim honderd leden die in de stad en het oostelijk deel van de provincie Gelderland en Overijssel wonen. Elke zondag om 10.15 uur worden in de kerk diensten gehouden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie of thee. Een tweede "preekplaats" is Twekkelo  en een derde plaats waar de leden van de voormalige huisgemeente Twente maandelijks bijeenkomen is de Lebuïnus kapel in Hengelo.


In de lutherse traditie is het klimaat van vrijheid diep geworteld. In die vrijheid past de opvatting dat ieder zijn of haar eigen geloofsrelatie met God heeft en hiervoor zelfde verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussenbeide te komen. Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor ieders eigen manier van geloven.


Aanvullingen, nieuws of verbeteringen? Neem dan contact op met

Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen.


Alles in één oogopslag?

Dat staat in het Kerkenwerkboek van 2019

KLIK HIER OM DAT TE LEZEN.

Volg ons op FacebookDs. Vos:  U bent welkom,
wie u ook bent,
waar u ook vandaan komt
en hoe uw leven
zich ook heeft ontwikkeld.