Bijwerkt op 30 november 2016 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Van harte welkom bij de Lutherse Gemeente van Zutphen

De Lutherse Gemeente in Zutphen bestaat sinds 29 september 1694, dus al meer dan 300 jaar. Het is een gemeenschap die op basis van het Evangelie van Jezus Christus een missie wil vervullen: vieren - dienen - delen - en leren. Zij telt ruim honderd leden die in de stad en het oostelijk deel van de provincie Gelderland en Overijssel wonen. Elke zondag om 10.15 uur worden in de kerk diensten gehouden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie of thee. Een tweede "preekplaats" is Twekkelo  en een derde plaats waar de leden van de voormalige huisgemeente Twente maandelijks bijeenkomen is de Lebuïnus kapel in Hengelo.

 

In de lutherse traditie is het klimaat van vrijheid diep geworteld. In die vrijheid past de opvatting dat ieder zijn of haar eigen geloofsrelatie met God heeft en hiervoor zelfde verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussenbeide te komen. Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor ieders eigen manier van geloven.

 

Aanvullingen, nieuws of verbeteringen? Neem dan contact op met

Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen.

 

Je bent bezoeker

Alles in één oogopslag?

Dat staat in het Kerkenwerkboek van 2016

KLIK HIER OM DAT TE LEZEN.

Volg ons op Facebook

 

 

                                           Kerst 2016

Vandaag is het 9 november en ik schrijf voor De Omroeper die ook gaat over kerst 2016. Vanmorgen is de wereld wakker geworden met het nieuws dat Donald Trump verkozen is tot president van Amerika. Veel mensen zijn geschrokken. Ik vraag me af: is de wereld nu ook wakker geschrokken, wakker geworden. Want is dit nou helemaal een verrassing dat Trump het is geworden? Hierin schuilt de vraag: hoe is het zo gekomen dat een ruime meerderheid van de Amerikanen op hem heeft gestemd? Uit onvrede, hoor je al snel zeggen. Dat kan. Maar hoe steekt die onvrede in elkaar, waardoor wordt die dan gevoed?

Door heel veel dingen, is het antwoord. De wereld is zo ingewikkeld geworden, dat hier eigenlijk geen antwoord meer op mogelijk is, zeggen mensen dan, laat staan een oplossing. Zo ingewikkeld dat het lamheid wekt. En zo redeneren, soms lijkt het ook op babbelen, we maar door. Met een toenemend gevoel dat wat er in de politiek en de maatschappij gebeurt groter is dan mensen en ook nog eens wordt opgehitst door de sociale media. Met een alles doortrekkend gevoel van machteloosheid. Een kwade geest is dat.

Nu u dit artikel leest, is het bijna kerst. We gedenken en vieren de geboorte van het Kind, God die mens is geworden. Een gebeurtenis die als een vlijmscherp mes de tijd doorklieft. De eeuwigheid dringt voorgoed in de tijd binnen in dat Kind, gewikkeld in doeken, gekoesterd en aanbeden. Gewikkeld, niet ingewikkeld. Onmiskenbaar mens is Hij in de ontmoetingen die Hij in zijn leven heeft met mensen. En onmiskenbaar God, zoals Hij naast mensen staat. Dat kind, Christus, is bij machte mensen te helpen, en Hij weet dat en Hij doet dat. Daarvoor doorklieft Hij het overheersende gedachtegoed met alle ingewikkeldheden van dien. Christus laat zich niet weerhouden door mores omtrent omgang met bijvoorbeeld onreine mensen, arme mensen, vrouwen. Hij zet zichzelf niet klem door coalities en sympathieën. Hij maalt niet om wat is not-done. In Christus wordt duidelijk dat een mens die naar hem heet, een christen, nooit meer kan zeggen dat deze wereld te ingewikkeld is om haar te doen kantelen naar de menselijkheid, de menswaardigheid, de barmhartigheid. Nooit meer hoeven we ons lamgeslagen te voelen door alle lawaai en druk in deze wereld.

Daarom: laten we ons op het Kind concentreren en Hem opzoeken, bij zijn kribbe. En al het onze bij Hem brengen en speuren in zijn ogen, om Hem te ontwaren, en al die mensen die ons nodig hebben. In zijn handen ontdekken we de barmhartigheid die mensen weer opbeurt. Dicht bij Hem raakt zijn Geest ons aan. Laten we Hem opzoeken. Een goede kerst toegewenst!

Ds. Louisa Vos